Filning 5

Vanliga fel på kedjan

 
Dålig avverkningskapacitet
Dålig skärpa – fila! Normalt kan det räcka att fila någon gång per dag, men är du nära en dammig väg kan det krävas filning betydligt oftare. Vänta inte med att fila. Eggen slits extra fort när den väl blivit slö.
Fel skärvinklar t.ex. för trubbig eggvinkel – använd filmall och rätt filgrovlek.
För liten underställning (spåntjocklek) – fila underställningsklackarna.
 
Kedjan drar snett

 


Tänderna sågar olika bra på höger och vänster sida. En orsak kan vara slöa tänder, särskilt på den ena sidan. En annan orsak kan vara att tänderna är olika långa och underställningsklackarna inte individuellt justerade för varje tand. Detta blir ofta resultatet efter en stensågning där det ofta är ena sidans tandspetsar som tagit stryk och måste filas ner. Observera att tänderna inte behöver vara exakt lika långa om varje underställningsklack är korrekt filad i förhållande till sin tand. Ett alltför slitet svärd, eller fel kedjetyp till svärdet, är andra orsaker till att det inte går att såga rakt.
 
Kedjan är kastbenägen
Underställningsklackarna är för lågt ställda, eller i värsta fall helt bortfilade. Eggvinkeln kan också vara för liten (höknäbb).
 
Foto: Pär Fornling
"Höknäbb"
 
Tillbaka >>>

2003-10-22