Filning av motorsågskedjan

...och såga lätt och säkert

 

av Tomas Gullberg  

 

 

Tillhör du dom som tycker att en kedja aldrig sågar så bra som när den är ny? I så fall har du en del att lära på dessa sidor. En välskött kedja skall skära bra och samtidigt gå mjukt så att det går att göra ett instick med precision.

 

En välskött motorsåg ökar säkerheten genom att vara mindre kastbenägen och gör dig mindre trött och irriterad. Att göra ett fint och säkert fällskär med en kedja som drar snett är en onödigt stor utmaning.

 

Klicka in dig på följande sidor om filning:

 

Filning 1 Några grundläggande regler >>>

Filning 2 Vårda även svärd och drivhjul >>>

Filning 3 Håll kedjan lagom spänd >>>

Filning 4 Sitta eller stå vid filning? >>>

Filning 5 Vanliga fel på kedjan >>>

Filning 6 En mästares bästa tips >>>

Tillbaka till arbetsteknik och utrustning >>>

2006-02-16