ATL:s stora motorsågstest

De billigaste sågarna säkert rätt för många

Ett måste för fastighetsägare är en motorsåg. Men behoven skiftar. ATL vägleder dig till rätt val oavsett om du är proffs eller bara sågar några gånger om året. Sex experter har fått testa och ge poäng på tolv olika motorsågar.

 

Samtliga motorsågar i testet kördes med fabriksslipade kedjor för att vara så likvärdiga som möjligt.

Alla i gruppen testade alla motorsågar och satte poäng för respektive undersökningspunkt.

Poängskalan är 1-5 där fem är bäst.

Priserna är angivna inklusive moms.

 

Se ATL:s tabell över testet >>> (PDF)

 

Stihl blev favorit tätt följd av Husqvarna och Jonsered. Det är resultatet av en omfattande test som ATL genomfört tillsammans med sex representanter från organisationen Säker skog.

 

VETLANDA, ATL

Du får vad du betalar för, det gäller för det mesta och det gäller även för motorsågar. I ATLs poängbedömning har vi även tagit hänsyn till priset. En dyr såg får låg poäng och en billig hög poäng. Trots det hamnar Stihls stora såg MS361 som kostar närmre 7 000 kronor i topp. Den får bra betyg rakt igenom från samtliga i gruppen. En enda sak på minussidan och det är det kombinerade reglaget för choke och stopp. Stopp borde vara neråt precis som på alla andra sågar, inte uppåt som på de här sågarna från Stihl. Det anser alla sex i testgruppen.

 

Vana från yrkeslivet

Testgruppen består av sex personer från organisationen Säker skog. Fem män och en kvinna som alla är vana vid motorsågar från sina yrkesliv men inte knutna till något speciellt fabrikat.

 

Även MS230C-BE, den lilla sågen från Stihl, placerar sig bra, men den har för stor bygel i förhållande till resten av sågen och därför upplevs den som sladdrig vid exempelvis kvistning. En finess på denna såg är en startanordning med en fjäder som underlättar enormt.
– Helt otroligt, i varje fall så länge det fungerar, säger Thomas Johansson från Mörlunda.

 

Även japanska Echo CS-4200ES har en fjäder för att underlätta starten. Dock saknades den finessen på just den sågen ATL fick testa.
Cecilia Rooth, Fågelmara anser att Echosågen är bra att kvista med och passar även bra för den som sågar ved.

 

Dolmar PS4600 är helt ny på marknaden och en såg som flera i gruppen tror på. Den kan mycket väl vara ett alternativ för dem som i dag kör större Husqvarna eller Jonseredsågar.
– Den är accelerationssnabb och har rund och smidig form, säger Kjell Ericsson, Söderköping.

 

Rullen i vägen

Såväl Husqvarnas som Jonsereds mindre sågar placerade sig bättre än de större. Till stor del beror det på priset, men minus för Husqvarna 575XPG är även åtkomligheten vid tankning och oljepåfyllning samt det att rullen undertill, som ska fånga upp kedjan vid eventuellt kedjebrott, var i vägen vid kvistning.

 

Lars Olofsson-Kjellberg från Ingatorp och regerande världsmästare i Champs of Logging testade sågarnas sikthjälpmedel och deras möjlighet att precisionsfälla.

Den stora Stihlen och den stora Husqvarnan var bäst medan Partnern, 4USE och den lilla Stihlen var sämst. De tre sågarna saknade sikthjälpmedel helt och hållet.

 

Dolmar 109HS hade mycket vibrationer på låga varv och gruppen ansåg att avståndet mellan båge och högerhandtaget är för kort. Däremot har sikthjälpmedlet en bra utformning.

 

Alla motorsågarna var lätta att starta utom 4USE. Partnern ansåg man hade ett för litet starthandtag.

 

En kommentar från testgruppen som gäller i stort sett alla sågar är att stoppknappen ofta är för liten samt att utformningen på bränsle- och oljepåfyllningen är dålig. Det är överlag svårt att komma åt med dunkar med pip.

 

Mycket vibrationer

Tanaka ECV4501, även den från japan, klarade sig inte så bra i testet. Den ligger i samma prisklass som den lilla Jonseredssågen, men har förhållandevis mycket vibrationer. Sågen visade sig även vara lite svårstartad varm. Tanaka är däremot lättast av alla i testet och har därmed en fördel hos dem som inte är intresserade att släpa på en onödigt tung såg.

 

De två billigaste sågarna kommer sist i ATLs test. Men innan man ”sågar” dem ska man tänka på att för en del användare är de troligtvis ändå rätt sågar.
Använder man bara sågen ett par gånger per år spelar kanske inte lite extra vibrationer någon roll och om man ändå nästan aldrig behöver tanka kvittar det ju om tanklocket sitter dumt till.

 

Se film samt fler bilder från motorsågstestet på www.atl.nu/bonus

 

Anders Niléhn

070-6306877 anders.nilehn@telia.com

 

OBS! Glöm inte bort att motorsågen kan vara farlig.

En motorsåg är en farlig maskin som måste användas på rätt sätt. Även en billig såg som man köper i varuhuset endast en liten bit bort från gurka och knäckebrödspaket är farlig. Om man nu sparar pengar genom att köpa en billig såg är det ändå viktigt att inte snåla när det gäller hjälm, visir och annan skyddsutrustning. Det gäller även att känna till sågens funktioner. Köper man sågen på postorder kommer den i en låda och man måste montera på kedja och svärd själv. Monterar man detta felaktigt fungerar inte kedjebromsen till kastskyddet. Det kan bli ödesdigert.

Anders Niléhn

070-6306877 anders.nilehn@telia.com

2006-02-16