Nya regler för arbete med motorsåg och röjsåg 1 december 2012

2012-11-19 14:35

 

Nya regler för arbete med motorsåg och röjsåg 1 december 2012

Den 1 december 2012 började de nya reglerna i AFS 2012:01 gälla (http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2012_01.aspx). Arbetsmiljöverket sammanfattar de viktigaste förändringarna (http://www.av.se/pressrum/pressmeddelanden/2012/38139.aspx). Det är många små och stora förändringar, varav några väsentliga förändringar är:

 • Krav på varselklassade (märkta med CE EN 471) kläder på överkroppen för både motorsåg och röjsåg (undantag kan göras efter riskanalys vid andra arbeten än trädfällning). En varselväst utanpå huggarblusen är OK, men den får i princip inte täckas. Om en riskanalys visar att varselkläder inte behövs för att förhindra olyckor är det dock OK att sätta röjsele, huggarbälte eller regnkläder utan varselklassning utanpå.
 • Sågskyddsskor (skyddsskor för motorsåg) krävs vid användning av röjsåg. Observera att dessa skyddsskor inte ger ett fullgott skydd mot skador av sågklingan annat än vid eventuell tåhätta i stål.
 • Krav på dokumenterade godkända teoretiska och praktiska prov för den typ arbete som ska utföras, t.ex. Motorsågskörkort. Övergångsfrist till 1 januari 2015. (Detta krav gäller inte egenföretagare som jobbar själv eller inom familjen). Vid byggarbeten gäller dock kompetens/dokumentationskravet även egenföretagare. Vid arbete utanför egen fastighet eller tillsammans med andra blir det också i praktiken krav på dokumenterad kompetens även för t.ex. en skogsägare, eller en ”vedhuggare”.
 • Tydligare krav på riskanalyser och Systematiskt Arbetsmiljö Arbete, SAM
 • Tillåtet att vara mer än en inom trädets räckvidd vid utbildning
 • Efter riskanalys blir det möjligt att vara fler än en inom trädets räckvidd vid t.ex. svåra träd
 • Förbud att trycka eller dra i träd samtidigt som någon sågar (t.ex. såga under skördaraggregat). Dock tillåtet att först såga och sedan använda maskin som fällredskap.
 • Slopat krav på fastsatt såg i skylift
 • Rekommendation att med prov kontrollera kompetensen var 5’e år
 • Säkerhetsavståndet för röjsåg är höjt till 15 m (och rimligen inte mindre än trädets räckvidd)
 • Mätstället för kortaste kedjetandlängd är flyttat till tandens sidoplan och satt till 2 mm. Säker Skog rekommenderar dock att kedjan kasseras när antingen måttet på tandens sidoplan blir 4 mm eller smalaste stället på tandens ovansida blir 2 mm (gamla mätstället), vilket i praktiken med korrekt filning leder till kassering vid samma tandlängd som tidigare. Vid felaktig eller annorlunda filning (höknäbb eller liten filvinkel) kan dock kedjan bli farlig (och kasserad) tidigare.
 • De tekniska kraven på utrustning som finns i föreskriften gäller äldre utrustning (inte CE-märkt). I övrigt gäller att utrustningen ska vara CE-märkt och följa Maskindirektivet.

 

En annan förändring är att föreskriften för minderårigas arbetsmiljö också gjorts om (AFS 2012:03). Säker Skog tolkar att det nu, förutsatt fysisk och psykisk mognad samt dokumenterade godkända prov, är tillåtet att köra motorsåg eller röjsåg med metallverktyg från 16 års ålder. Ensamarbete är dock inte tillåtet för minderåriga utan kräver att brukaren är 18 år.