Välkommen till Säker Skog

Vi arbetar för att det småskaliga skogsbruket skall bli säkrare och lönsammare. Här på vår hemsida kan du följa vårt arbete, hämta råd och tips och själv dela med dig av dina kunskaper. Klicka in dig på menyn här till vänster! Du kan även läsa de senaste nyheterna genom att klicka på nyheter uppe till höger.

Med anledning av den stora skogsbranden i Västmanland har vi tagit fram
ett PM som du bör läsa om du tillhör dem som drabbats!
----------------------------------------------------------------------------------------------
Den 27 februari tog det SLUT på säkerhetscheckarna för motorsågskörkort.
Det återstår 335 utbildningscheckar för röjsågskörkort 2014-10-14.
31 oktober rinner tiden ut för projektet med utbildningschecken för röjsågskörkort. Alla utbildningscheckar måste vara inkomna till detta datum men helst vill vi ha in dem till den 15 oktober!
OBS! Kom ihåg att i stort sett alla som tar RA RB-körkort för röjsåg kan utnyttja utbildningschecken! Det är bara skolelever där röjsågskörkortet ingår i utbildningen som inte kan utnyttja utbildningschecken!
 
 
Säker Skog har utökat personalen och flyttat till större lokaler i Horndals Brukspark. OBS! Nya adresser!
Se mer under Kontakter
 
Om nyttan med ett motorsågskörkort för erfarna och äldre, Tomas Gullberg, verksamhetsledare för Säker Skog, diskuterar
 
-- Röjbild (rutig skjorta varsel)
Tänker du ta röjsågs- eller motorsågskörkort? 
Letar du utbildningar? Du hittar dem under Lär dig mer - kurser/utbildningar/studiecirklar
 
  
UR:s Motorsågsskolan med Klas Ingesson och Bertil Thyr:
            
  
  
   
  
Se filmer om motorsågsarbete mm direkt på nätet via Skogforsks Kunskap Direkt/Skogsbio
  
 
Fortsätt skicka in bra förslag till vår förslagslåda!

2014-10-14