Välkommen till Säker Skog

Vi arbetar för att det småskaliga skogsbruket skall bli säkrare och lönsammare. Här på vår hemsida kan du följa vårt arbete, hämta råd och tips och själv dela med dig av dina kunskaper. INOM KORT LANSERAR VI VÅR NYA HEMSIDA, MED BÄTTRE SÖKFUNKTIONER FÖR T.EX. UTBILDARE/EXAMINATORER OCH SÄKER BUTIK. En modernare layout och användarvänligare design men med samma breda innehåll!

-- DVD Att ta motorsågskörkort
NY DVD-film:
Att ta motorsågskörkort nivå A & B.
Med allt vad som krävs för att ta motorsågskörkort, inkl demonstration av övningar och praktiska prov!
Pris 100 kronor + moms och frakt. Beställes från Säker Skog  tel 0226-400 80 eller mail: birgitta.gunnarsson@sakerskog.se
----------------------------------------------------------------------------------------------
Med anledning av den stora skogsbranden i Västmanland har vi tagit fram
ett PM som du bör läsa om du tillhör dem som drabbats!
----------------------------------------------------------------------------------------------
Den 27 februari tog det SLUT på säkerhetscheckarna för motorsågskörkort.
OBS! OBS! Projektet med utbildningschecken för röjsågskörkort är nu avslutat, men det är fortfarande möjligt att fakturera de checkar som skickats in!
 
 
Säker Skog har utökat personalen och flyttat till större lokaler i Horndals Brukspark. OBS! Nya adresser!
Se mer under Kontakter
 
Om nyttan med ett motorsågskörkort för erfarna och äldre, Tomas Gullberg, verksamhetsledare för Säker Skog, diskuterar
 
-- Röjbild (rutig skjorta varsel)
Tänker du ta röjsågs- eller motorsågskörkort? 
Letar du utbildningar? Du hittar dem under Lär dig mer - kurser/utbildningar/studiecirklar
 
  
UR:s Motorsågsskolan med Klas Ingesson och Bertil Thyr:
            
  
  
   
  
Se filmer om motorsågsarbete mm direkt på nätet via Skogforsks Kunskap Direkt/Skogsbio
  
 
Fortsätt skicka in bra förslag till vår förslagslåda!

2014-11-14